Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny

Psychoterapia to proces, w którym bardzo ważna jest relacja, która tworzy się między osobą kliencką a terapeutą. Aby relacja mogła opiera się na szacunku i wzajemnym zaufaniu, potrzebne są zasady, na które zgadzają się obie...