Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator danych osobowych
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Marta Dziekońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Dziekońska Gabinet psychologiczny z zakładem głównym pod adresem: Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 02 marca 2022 roku, NIP: 8551583177, REGON: 321385046.
 3. Szanujemy Twoje prawagwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Respektując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. z 2019 r. poz. 1781), zwaną danej Ustawą i inne właściwe, zapewniamy egzekwowalność wszystkich Twoich praw oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwaochrony danych osobowych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Twoje dane osobowe są gromadzone z należytą starannościąodpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, a nasi współpracownicy oraz podwykonawcy zostali właściwie przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 4. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy
 5. Na naszej Stronie internetowej przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. Imię i Nazwisko – są one niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji Twojej tożsamości; te dane są niezbędne w celu umówienia Konsultacji psychologicznej online lub dołączenia do prowadzonych Grup wsparcia oraz abyśmy miały możliwość kontaktu z Tobą; jeżeli dodatkowo zostałeś subskrybentem naszego Psycholettera – podanie imienia umożliwia mi również personalizowanie wysyłanych do Ciebie wiadomości;
  2. Adres poczty elektronicznej e-mail – służy głównie do celów kontaktowych; jest on przechowywany w naszej bazie i za jego pośrednictwem wysyłamy do Ciebie potwierdzenie Rezerwacji Konsultacji indywidualnej online czy zakwalifikowania Cię do danej Grupy wsparcia, a także potwierdzenie otrzymania płatności oraz kontaktujemy się z Tobą w razie zaistnienia takiej potrzeby; po dołączeniu do grona subskrybentów naszego Psycholettera, będziemy wysyłać Ci również drogą elektroniczną Wszędzie Ważny newsletter psychologiczny, a więc zamówione przez Ciebie informacje dotyczące zdrowia psychicznego, a także inne informacje (w tym handlowe) związane z naszą działalnością;
  3. Lokalizacja – informacja ta jest pobierana wyłącznie w celu tworzenia anonimowych statystyk dla potrzeb naszej Strony internetowej lub w celu określania grupy docelowej odbiorców (targetowaniu) w ramach reklam Lookalike Audience na Facebooku,
  4. Adres IP – są to informacje, które wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (głównie adres IP i inne informacje, jakie zawierają logi systemowe) i wykorzystywane są przeze mnie w celach technicznych. Niemniej, Twój adres IP może być także wykorzystywany w celach statystycznych, takich jak zbieranie ogólnych informacji demograficznych (lokalizacja, z której następuje połączenie),
  5. Pliki Cookies – na mojej Stronie internetowej, wykorzystuję technologię Cookies w celu dostosowania ich funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na temat popularnych ciasteczek możesz znaleźć w Polityce plików Cookies.
 6. Dodatkowo, w ramach prowadzonej przez nas działalności – co dotyczy uczestnictwa w Konsultacjach psychologicznych online oraz przynależności do prowadzonych Grup wsparcia – będziemy również przetwarzać następujące dane osobowe (przetwarzanie tych danych nie odbywa się bezpośrednio przez Stronę internetową www.wszedziewazne.pl, a z wykorzystaniem Karty informacyjnej przygotowanej w formie formularza elektronicznego udostępnianego online):
  1. Adres zamieszkania – służy on wyłącznie do celów kontaktowych;
  2. Nazwa i dane firmy (chodzi głównie o dane obejmujące pełną nazwę Twojej firmy, adres, kod pocztowy, miasto, numer NIP oraz numer REGON) – dane te będą przetwarzane głównie w celach kontaktowych, w celu wystawienia faktury VAT oraz będą służyć usprawnieniu wzajemnych rozliczeń;
  3. Numer NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieram od Przedsiębiorców oraz od osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP;
  4. Dane do faktury imiennej
  5. Dane dotyczące zdrowia – a więc, zgodnie z art. 4 pkt 15 RODO – dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia; w przypadku danych dotyczących zdrowia przetwarzam następujące dane osobowe:
   1. Historia wcześniejszego leczenia i postawione rozpoznania (choroby przewlekłe, diagnoza psychiatryczna),
   2. Lekarz prowadzący leczenie,
 • Przyjmowane leki (wraz z dawkowaniem),

– informacje te są niezbędne w celu utworzenia Twojej dokumentacji wsparcia psychologicznego oraz wstępnej oceny stanu Twojego zdrowia psychicznego i pobieramy je przed rozpoczęciem Konsultacji psychologicznej lub przed Twoim dołączeniem do jednej z Grup wsparcia; jednocześnie dane te umożliwiają rzetelne przygotowanie się do spotkania;

 1. Dane osoby wskazanej do kontaktu w sytuacji zagrożenia Twojego życia (imię i nazwisko oraz numer telefonu) – jeżeli wskażesz dane takiej osoby, to w sytuacji zagrożenia Twojego życia upoważniasz nas do kontaktu z wskazaną przez Ciebie osobą; danych tych nie wykorzystujemy w innych sytuacjach, ani w innych celach, a ich podanie jest Twoją dobrowolną decyzją.

 

 • Podanie przez Ciebie danych osobowych
 1. Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne w następujących przypadkach:
  1. w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej dostępnej pod adresem www.wszedziewazne.pl, kiedy:
   • dokonujesz Rezerwacji Konsultacji psychologicznych online z wykorzystaniem odpowiednich wtyczek lub zgłaszasz chęć dołączenia do Grup wsparcia, a następnie wypełniasz przekazaną Ci Kartę informacyjną (w formie formularza elektronicznego dostępnego online), niezbędną do utworzenia Twojej dokumentacji wsparcia psychologicznego),
   • wypełniasz inne Formularze udostępnione na Stronie internetowej www.wszedziewazne.pl,
   • bierzesz udział w organizowanych przez nas wydarzeniach, takich jak Wędrujący Krąg Kobiet online, grupowe Warsztaty rozwojowe dla kobiet, liczne kampanie edukacyjne organizowane najczęściej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook),
  2. w celu realizowania usługi (subskrypcji) Psycholettera lub dostarczenia Lead Magnet;
  3. w przypadku korzystania z Systemu rezerwacji, udostępnianego przez zewnętrznych usługodawców, tj. przez serwis internetowy Bookero dostępny po adresem www.bookero.pl lub przez serwis internetowy ZnanyLekarz dostępny pod adresem www.znanylekarz.pl – wspomniany dostawca przekazuje mi informacje dotyczące Twojej Rezerwacji.
 2. Jako osoba, której dane dotyczą masz możliwość wyboru, czy chcesz korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnianych za pośrednictwem Strony internetowej dostępnej pod adresem www.wszedziewazne.pl. Jeżeli chcesz z niej korzystać, to tylko od Ciebie zależy to, w jakim zakresie będziesz to robił oraz jakie dane osobowe i inne informacje zostaną przez Ciebie udostępnione.
 3. Cele i czynności oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 4. Źródłem przetwarzanych przeze mnie danych osobowych są tylko i wyłącznie osoby, których dane dotyczą:
  1. Użytkownicy Strony internetowej,
  2. Osoby, które uczestniczą w Konsultacjach psychologicznych online lub prowadzonych Grupach wsparcia,
  3. Subskrybenci Psycholettera,
  4. Osoby wysyłające zapytanie za pomocą Formularza kontaktowego,
  5. Uczestnicy organizowanych przez nas wydarzeń (najczęściej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook),
  6. Użytkownicy serwisu Facebook, Instagram, TikTok którzy:
   • polubili Fanpage’a na Facebooku @wszedziewazne, obserwują Konto na Instagramie @wszedziewazne, profil na TikTok @wszedziewazne,
   • udostępnili zamieszczony przeze mnie post,
   • komentują i reagują na zamieszczone przez nas posty i inne materiały,
  7. osoby, które wysyłają wiadomość na Messengerze lub wiadomość prywatną
   (DM) na Instagramie lub TikTok,
  8. osoby, które wysyłają wiadomość na adres poczty elektronicznej e-mail czesc@wszedziewazne.pl.
 5. Jako Administrator Danych Osobowych przetwarzam Twoje dane osobowe (jako osoby, której dane dotyczą) przede wszystkim w celu świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem mojej Strony internetowej, a więc przede wszystkim w celu:
  1. dokonywania rezerwacji konkretnych usług i terminów ich świadczenia z wykorzystaniem zewnętrznego Systemu rezerwacji udostępnianego przez serwis internetowy Bookero lub przez serwis internetowy ZnanyLekarz, a następnie – wypełnienia Karty informacyjnej,
  2. przeglądania mojego Bloga i zamieszczania komentarzy do poszczególnych wpisów,
  3. organizacji wydarzeń z wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook czy TikTok,
  4. zarządzanie i obsługa Fanpage’a na Facebooku @wszedziewazne, konta na Instagramie @wszedziewazne profilu w serwisie TikTok @wszedziewazne,
  5. subskrypcji Prycholettera lub dostarczenia Lead Magnet co obejmuje przede wszystkim:
   • obsługi Psycholettera, tj. wysyłki zamówionych przez Ciebie wiadomości drogą poczty elektronicznej e-mail,
   • dokonywanie analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami e-mail,
   • przeprowadzania możliwej segmentacji bazy subskrybentów co oznacza, że na podstawie czynności podejmowanych w ramach segmentacji bazy możesz trafić do różnych grup odbiorców wysyłanych do Ciebie w ramach Wszędzie Ważnego newslettera; segmenty te mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych do Ciebie w ramach Psycholettera; pamiętaj, że zawsze możesz się do nas zwrócić o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup odbiorców, a jeżeli będziesz miał jakiekolwiek zastrzeżenia w tej kwestii – o oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności,
  6. wysłania zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 6. Wobec powyższego, podstawą przetwarzania danych osobowych, w zależności od danej czynności jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na mnie jako Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia jest niezbędność ich przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia (art. 9 ust. 2 lit. h RODO) lub niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c RODO).
 8. Zgodnie z zasadą minimalizacji dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były adekwatne, stosowne oraz ograniczoneniezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane.
 9. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane
 10. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie IV.
 11. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane przez okres dłuższy niż to zostało powyżej wskazane, ale tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą świadczymy na Twoją rzecz ma charakter ciągły (np. subskrypcja Psycholettera).
 12. W celu uzyskania kopii danych – skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail czesc@wszedziewazne.pl.
 13. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora
 14. Wśród naszych prawnie uzasadnionych interesów w oparciu, o które może odbywać się przetwarzanie Twoich danych, można wskazać na:
  1. zarządzanie Stroną internetową dostępną pod adresem www.wszedziewazne.pl,
  2. zarządzanie stronami lub grupami na zewnętrznych platformach mediów społecznościowych (np. Fanpage na Facebooku @wszedziewazne, konto na Instagramie @wszedziewazne, konto na TikTok @wszedziewazne) oraz w innych aplikacjach (np. w aplikacji Discord, co dotyczy Grup wsparcia),
  3. marketing bezpośredni usług związanych z prowadzoną przez nas działalnością oraz funkcjonowaniem Strony internetowej www.wszedziewazne.pl,
  4. rozpatrywanie ewentualnych reklamacji i obsługa całego procesu zgłaszania nieprawidłowości dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną lub innych problemów,
  5. archiwizację prowadzonej przez Nas korespondencji (zarówno w ramach Strony internetowej, jak i w ramach wiadomości mailowych czy wiadomości wysyłanych za pośrednictwem komunikatorów), na potrzeby zabezpieczenia informacji oraz ewentualnych dowodów, które mogą służyć wykazywaniu faktów na wypadek obrony przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony,
  6. analizowanie danych statystycznych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z naszej Strony internetowej lub mediów społecznościowych za pomocą plików cookies (po wyrażeniu uprzedniej zgody na wykorzystywanie i zapisywanie konkretnych rodzajów ciasteczek).
 • Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców. Powierzanie danych osobowych innym podmiotom.
 1. Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które przetwarzają dane na rzecz mojej firmy, jako Administratora Danych Osobowych. Nasi podwykonawcy, z których usług korzystamy to przede wszystkim:
  1. hostingodawca – powierzamy mu dane w celu ich przechowywania na udostępnionej mi przestrzeni serwera, w tym serwera skrzynki pocztowej, a także w celach archiwizacji tych danych,
  2. biuro rachunkowe – w celu prowadzenia rozliczeń księgowych,
  3. Google LLC – w celu korzystania z usług Google,
  4. dostawca usługi Psycholettera – w celu korzystania z oprogramowania, w którym przetwarzane są Twoje dane – o ile oczywiście dołączysz do grona subskrybentów Wszędzie Ważnego newslettera,
  5. osoby, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem technicznym naszej Strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,
  6. inni nasi podwykonawcy, którzy:
   • świadczą inne usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania Strony internetowej,
   • mogą brać udział w świadczeniu na Twoją rzecz usług prawnych oraz odpowiadać na Twoje wiadomości e-mail.
  7. W sytuacji, w której powierzamy innym podmiotom przetwarzającym Twoje dane osobowe zawieramy z takim podmiotem odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania nie mogłybyśmy prowadzić swojej działalności.
 • Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego
 1. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe miały zostać przekazywane do Państwa trzeciego nie martw się – zostaniesz o wszystkim uprzednio poinformowany, a ja – jako Administrator Danych Osobowych – będę stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 2. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób Facebook, Google, Instagram, TikTok, Skype, Discord czy Zoom przetwarzają Twoje dane osobowe. W tym zakresie polecam zajrzeć do polityki prywatności wskazanych wyżej podmiotów. Dostawcy Ci, zgodzili się jednak na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO, a ponadto ich europejskie siedziby oraz serwery są zlokalizowane na terenie EOG w związku z czym zapewniają oni adekwatny poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie i nie przekazują danych użytkowników europejskich m.in. do Stanów Zjednoczonych.
 3. Twoje prawa
 4. RODO przyznaje Ci (jako osobie, której dane dotyczą) następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  1. prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych
 • jako Administrator Danych Osobowych jesteśmy zobowiązane do tego, aby przekazać Ci określone w RODO informacje,
 • informacje te dotyczą między innymi: naszej tożsamości i danych kontaktowych, celów oraz podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców (o ile istnieją), zamiaru możliwego przekazywania Twoich danych do Państwa trzeciego, okresu, przez który będziemy przechowywać Twoje dane, prawa do wycofania zgody (kiedy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, praw jakie przysługują Tobie w stosunku do Twoich danych osobowych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), informacji dotyczących tego, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym czy warunkiem zawarcia umowy oraz tego, czy jesteś zobowiązany do ich podania (wraz ze wskazaniem ewentualnych konsekwencji ich niepodania), możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • obowiązek informacyjny, o którym mowa powyżej, należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych, a jeżeli Twoich danych nie pozyskałybyśmy bezpośrednio od Ciebie, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności,
 • jako Administrator Danych Osobowych możemy zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba, której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do uzyskania potwierdzenia w zakresie tego, czy dane Ciebie dotyczące są przez nas przetwarzane, a jeśli taka sytuacja ma miejsce – możesz uzyskać dostęp do tych danych oraz informacji, o których mowa w literze poprzedzającej,
  1. prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych
 • w każdym czasie możesz żądać, abyśmy dokonały sprostowania danych Ciebie dotyczących, które są nieprawidłowe, a także, abyśmy dokonały uzupełnienia danych niekompletnych,
  1. prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • masz prawo żądać, abyśmy skasowały dane Ciebie dotyczące, które posiadamy jako Administrator Danych Osobowych,
 • możesz również wystąpić do mnie o to, abyśmy poinformowały innych administratorów danych osobowych, którym przekazane zostały Twoje dane o tym, że są zobowiązani do ich wykasowania,
 • kiedy możesz żądać usunięcia swoich danych? Przede wszystkim wtedy, gdy:
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których to zostały zgromadzone i nie są w żaden inny sposób przetwarzane (tj. kiedy cel przetwarzania Twoich danych osobowych został osiągnięty),
  • cofniesz wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (co dotyczy sytuacji, kiedy zgoda była jedyną podstawą przetwarzania danych, np. zgoda na subskrypcję Psycholettera),
  • Twoje dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z prawem (tj. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy legalizującej przetwarzanie, przy czym w takiej sytuacji musisz dysponować podstawą prawną swojego żądania),
  • konieczność usunięcia przetwarzanych przeze mnie danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  • wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego,
 • pamiętaj jednak, że istnieją sytuacje, w których prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania – są to takie przypadki, kiedy przetwarzanie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  • do wywiązania się przeze przez Administratora Danych Osobowych z obowiązku prawnego (np. obowiązku podatkowego),
  • ze względu na interesy zdrowia publicznego,
  • do celów badań naukowych lub historycznych, ale także do celów statystycznych,
  • do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 1. prawo ograniczenia przetwarzania
 • zawsze możesz zgłosić żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (polega to na tym, że do czasu wyjaśnienia sprawy, możliwe jest jedynie przechowywanie Twoich danych) w takich przypadkach, kiedy:
 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
 • uważasz, że Twoje dane są przetwarzane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie zgadzasz się na usunięcie swoich danych,
 • my już Twoich danych nie potrzebujemy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  1. prawo przenoszenia danych
 • możesz uzyskać ode mnie dostarczone przez siebie dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tj. do odczytania przez komputer),
 • możesz również przesłać te dane w takim formacie do innego administratora danych osobowych, bez żadnych przeszkód z mojej strony jedynie wówczas, gdy:
 • podstawą przetwarzania danych była Twoja zgoda lub wykonanie umowy,
 • lub przetwarzanie tych danych odbywało się w sposób zautomatyzowany,
  1. prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych
 • w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które dotychczas przetwarzałyśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
 • jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przeze Administratora Danych Osobowych, to możesz – ze względu na swoją szczególną sytuację wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, w tym profilowania,
 • pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji nie będzie już możliwe przetwarzanie takich danych, chyba że wykażemy istnienie uzasadnionej, nadrzędnej wobec Twoich praw i wolności podstawy przetwarzania danych, bądź podstawy ustalenia, dochodzenia czy też obrony roszczeń.
  1. prawo niepodlegania profilowaniu
 • podczas korzystania ze Strony internetowej nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę,
 • jeżeli pojawią się sytuację, w których profilowanie będzie mogło mieć miejsce, to zawsze Cię o tym poinformujemy,
  1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób naruszamy uprawnienia czy też obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które regulują problematykę ochrony danych osobowych to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 1. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym – prześlij do nas wiadomość na adres e-mail: czesc@wszedziewazne.pl.
 2. Profilowanie
 3. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 4. Co do zasady, Twoje dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które wywołuje wobec Ciebie jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Niemniej jednak korzystamy z plików Cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na Stronie internetowej dostępnej pod adresem www.wszedziewazne.pl, m.in. w celu umożliwienia ulepszenia struktury i zawartości jej stron internetowych, a więc głównie w celu podejmowania działań optymalizacyjnych.
 5. Pliki Cookies oraz inne narzędzia, mogą więc sprawić, że będziemy podejmować względem Ciebie określone działania, w zależności od informacji, jakie uda nam się o Tobie zgromadzić dzięki korzystaniu z mechanizmów śledzących, jednakże działania te w żaden sposób nie różnicują Twojej sytuacji jako użytkownika strony czy osoby, która korzysta z naszego wsparcia psychologicznego i tym samym – nie wpływają na warunki zawieranej w ramach Strony internetowej Umowy.
 6. W ramach narzędzi z których korzystamy, nie mam dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację, jako Użytkownika Strony internetowej. Informacje, o których mowa w tym punkcie to, w szczególności informacje o:
  1. systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
  2. przeglądanych podstronach Strony internetowej oraz przeglądanych usługach dostępnych w ramach naszej oferty,
  3. czasie spędzonym na danej podstronie, przejściach pomiędzy poszczególnymi podstronami, czy źródłach, z którego przechodzisz na Stronę internetową,
  4. przedziale wieku, w którym się znajdujesz, a także Twojej płci, Twojej przybliżonej lokalizacji (ograniczona do miejscowości), czy Twoich zainteresowaniach określonych na podstawie podejmowanej przez Ciebie aktywności w sieci.
 7. Informacji, o których mowa w punkcie powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w naszych bazach.
 8. Powyższe oznacza więc, że nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
 9. Udostępnianie danych osobowych
 10. Pamiętaj, że żadnych Twoich danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez Twojej wyraźnej zgody.
 11. Dane osobowe bez Twojej zgody (jako zgody osoby, której dane dotyczą), mogą być udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom prawa publicznego, a zatem organom władzy i organom administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 • Logi serwera
 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną internetową dostępną pod adresem www.wszedziewazne.pl, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście na Stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, są one wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 • Uwagi końcowe
 1. Jeżeli masz jakieś pytania lub chciałbyś złożyć wniosek czy skargę dotyczące przetwarzania danych osobowych, to wyślij do nas wiadomość e-mail na adres: czesc@wszedziewazne.pl lub skontaktuj się z nami drogą pocztową, wysyłając odpowiednią informację na adres: Marta Dziekońska, Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście.
 2. Pamiętaj, aby w treści takiego zgłoszenia wskazać w sposób wyraźny:
 3. dane osoby lub osób, których dotyczy Twoje zgłoszenie,
 4. zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia,
 5. swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 6. oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 7. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest przez nas odpowiednio dokumentowany. W przypadku, kiedy zaistniałaby jedna z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu zostaną poinformowane osoby, których dane dotyczą, a jeżeli będzie miało to zastosowanie – także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).
 8. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie Strony internetowej i Gabinetu psychologicznego online, Regulaminie Psycholettera i Lead Magnet lub w Polityce plików Cookies, chyba, że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 9. W kwestiach, które nie zostały uregulowane niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej polskiej, w tym w szczególności: przepisy RODO, Ustawy i inne właściwe. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.